07a. Wat houdt de toon ‘serieus’ in?

    0
    17

    De toon ‘serieus’ is bij uitstek geschikt voor gedichten over zware onderwerpen, zoals ziekte, verlies of ander leed. Er wordt niet geplaagd, alleen getroost. Ook serieuze liefdesgedichten worden vaak aangevraagd. Er staan geen grapjes in, hooguit (als het onderwerp dat toelaat) een kwinkslag.