Gedicht:  Usb-Stick 1

« Terug naar gedichten

Sint probeert nog ieder jaar,
Toch weer iets bij te leren.
Al wordt het steeds wat moeilijker,
Om de technieken te beheren.

Want er komt steeds zoveel bij,
Dat het bijna niet is te bevatten.
Sint heeft daarom zijn hulppieten,
Die het allemaal in kunnen schatten.

Zo vertelden zij de goede Sint,
Dat jij gebrek hebt aan geheugen.
De Sint kent dat maar al te goed,
En dat is echt geen leugen.

Dus wilde Sint met heel zijn hart,
Jou wat geheugentraining geven.
Maar toen vertelde die goede Piet,
Dat hij wat anders had bedoeld zo even.

Want jouw tekort is digitaal,
Het fungeert om data over te brengen.
Sint geeft het op, snapt het niet meer,
Wil niets te maken hebben met die krengen.

Sint snapt er echt geen snars meer van,
Maar gelooft dusdanig in zijn Pieten.
Dat hij er volledig op vertrouwt,
Dat jij nu weer vrolijk digitaal kunt genieten.

« Terug naar gedichten