Gedicht:  Videocamera 2

« Terug naar gedichten

Men ziet Sint vaak als ouderwets,
Door zijn lange witte baard.
Maar ook omdat hij nog steeds werkt,
Met zijn trouwe schimmelpaard.

Vaak reageert hij plots ook ietwat boos,
Als men plotseling gaat praten.
Over foto- en videocamera’s,
Die schijnt hij echt te haten.

Dat wil echter niet zeggen,
Dat Sint ouderwets zou zijn.
Maar zijn ervaring met die dingen,
Is ronduit niet echt fijn.

Want Sint is soms onhandig,
En valt dan van zijn paard.
En veel van Sint z’n blunders,
Zijn op video bewaard.

Vandaar dat Sint een hekel heeft,
Aan opname-apparatuur.
Die geeft hij dan ook liever niet,
Want dat is behoorlijk duur.

Ook al vroeg jij iets aan hem,
Dat hij normaal nooit geven zou.
Soms maakt hij toch een uitzondering,
En dat deed hij nu voor jou.

Het is een heel mooi apparaat,
Maar hij zegt je nu heel vlug.
Als je ooit een blooper van hem filmt,
Dan neemt hij het mee terug.

« Terug naar gedichten